Difficulty: beginner
Estimated Time: 10 minuten

Aan het einde van deze oefening kun je het volgende:

  • Starten van een container;
  • Een lijst weergeven van draaiende en gestopte containers.
  • Interacteren met een draaiende container.
  • De logging bekijken van een container.

In deze oefening heb je je eerste container gestart middels docker container run, en heb je met het commando docker container ls -a een lijst kunnen maken van gestarte en gestopte containers.

1. Container Basics

Step 1 of 4

1.1 Draaien van containers

1) Om te kijken of je de beschikking hebt over de docker runtime kun je eenvoudig het docker command uitvoeren en met --help kijken welke commando's je allemaal kunt geven:

docker

Vervolgens gaan we een container starten en kijken naar de output:

docker container run debian:9 echo "Hello Whale!"

Het debian:9 gedeelte geeft aan dat we het debian image versie 9 willen gebruiken.

2) Omdat we nog nooit dit image hebben gebruikt gaat Docker deze downloaden vanaf de DockerHub. Wanneer hij dat gedaan heeft draait hij het commando echo "Hello Whale!" in de container, waarbij hij de STDOUT output naar onze terminal doorzet.

Maak een nieuwe container aan op basis van hetzelfde image en probeer een ander proces te draaien in de container:

docker container run debian:9 cat /etc/os-release

Dit keer gaat Docker het image niet downloaden omdat hij dat hiervoor al heeft gedaan. Door het commando cat /etc/os-release uit te voeren kunnen we de versie van de betreffende Linux distributie zien die in de container draait.

3) Probeer hierna maar eens het direct het commando cat /etc/os-release te draaien in je terminal en zie het verschil.