Difficulty: beginner
Estimated Time: 10 minuten

Aan het einde van deze oefening kan je het volgende:

  • Draaien van een container losgekoppeld van de terminal;
  • Verzamelen van logging van de container;
  • Koppelen van de terminal aan de STDOUT van een draaiende container.

3. Logging

Step 1 of 3

3.1 Container draaien in de achtergrond

1) Als eerste gaan we een container starten zoals eerder is gedaan. De STDOUT en STDERR van de container worden doorgegeven naar onze eigen terminal:

docker container run debian:9 ping google.com -c 3

2) Hetzelfde proces kan ook in de achtergrond (detached van de terminal) worden gedraaid door het -d of --detach argument:

docker container run -d debian:9 ping google.com

Dit keer zien we alleen de container ID als output. De STDOUT wordt niet doorgegeven naar de terminal.

3) Gebruik nu het container ID van de hierboven gestarte container om de logs te gaan bekijken:

docker container logs <ID>

4) Deze logging correspondeert met de STDOUT en STDERR van de container.