Difficulty: beginner
Estimated Time: 2 hours

Wprowadzenie do Dockera

Wprowadzenie do Dockera

Step 1 of 2

Ćwiczenie 1 - Zapoznanie z platformą

Katacoda

Katacoda to interaktywna platforma do nauki. W zależności od lekcji ekran będzie podzielony na dwie lub trzy części - opis ćwiczenia, terminal oraz edytor tekstu.

Wszystkie polecenia, które należy wpisać do terminala będą zaznaczone w poniższy sposób:

docker -v

Dodatkowo obok polecenia znajduje się symbol entera, który automatycznie przekleja i wykonuje żądane polecenie.

Dockerfile
hello.py