Difficulty: beginner
Estimated Time: 2 hours

Wprowadzenie do Dockera

Wprowadzenie do Dockera

Step 1 of 2

Ćwiczenie 1 - Zapoznanie z platformą

Katacoda

Katacoda to interaktywna platforma do nauki. W zależności od lekcji ekran będzie podzielony na dwie lub trzy części - opis ćwiczenia, terminal oraz edytor tekstu.

Wszystkie polecenia, które należy wpisać do terminala będą zaznaczone w poniższy sposób:

docker -v

Dodatkowo obok polecenia znajduje się symbol entera, który automatycznie przekleja i wykonuje żądane polecenie.

Dockerfile
hello.py
This tab will not be visible to users and provides only information to help authors when creating content.

Creating Katacoda Scenarios

Thanks for creating Katacoda scenarios. This tab is designed to help you as an author have quick access the information you need when creating scenarios.

Here are some useful links to get you started.

Running Katacoda Workshops

If you are planning to use Katacoda for workshops, please contact [email protected] to arrange capacity.

Debugging Scenarios

Below is the response from any background scripts run or files uploaded. This stream can aid debugging scenarios.

If you still need assistance, please contact [email protected]