Det er mye bra kurs på Katacoda når det gjelder K8s. Sjekk ut Ben Hall sin samling på https://www.katacoda.com/courses/kubernetes

Kubernetes for vaktlaget

Step 1 of 2

Step 1

This is your first step.

Task

Jeg har allerede installert MINIKUBE, som gjør det mulig å emulere et K8s cluster på din lokale maskin. Start MINIKUBE ved å kjøre kommandoen nedenfor:

minikube start