Det er mye bra kurs på Katacoda når det gjelder K8s. Sjekk ut Ben Hall sin samling på https://www.katacoda.com/courses/kubernetes

Kubernetes for vaktlaget

Step 1 of 2

Step 1

This is your first step.

Task

Jeg har allerede installert MINIKUBE, som gjør det mulig å emulere et K8s cluster på din lokale maskin. Start MINIKUBE ved å kjøre kommandoen nedenfor:

minikube start

This tab will not be visible to users and provides only information to help authors when creating content.

Creating Katacoda Scenarios

Thanks for creating Katacoda scenarios. This tab is designed to help you as an author have quick access the information you need when creating scenarios.

Here are some useful links to get you started.

Running Katacoda Workshops

If you are planning to use Katacoda for workshops, please contact [email protected] to arrange capacity.

Debugging Scenarios

Below is the response from any background scripts run or files uploaded. This stream can aid debugging scenarios.

If you still need assistance, please contact [email protected]